EXÀMENS OFICIALS

La Magic s’adaptarà sempre a les vostres necessitats en cas de voler-vos presentar a un examen en concret però a l’academia us encaminarem cap als exàmens de Cambridge i de Trinity.

La Magic es centre preparador de Cambridge i centre examinador de Trinity (centre number: 7529).

Contacta amb nosaltres per a més informació