Project Description

Cambridge Assessment English

La Magic és centre preparador d’exàmens de Cambridge, us preparem per l’examen adhient i gestionarem la matricula al centre examinador que correspongui. Els examens de Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE) consten de 4 parts: Reading & Use of English, Writing, Listening i Speaking.

Aquests exàmens tenen una validesa internacional i estan reconeguts per més de 25.000 intitucions per tot el món.

No dubteu en demanar més informació!

Contacta amb nosaltres per a més informació