Acadèmia La Magic

La nostra academia neix a partir de la necessitat de renovació de l’antiga escola després de la defunció de la seva directora.

Volem mantenir els valors intrínsecs sobre els quals s’ha sustentat l’academia durant tant de temps, possant a l’alumnat com a centre de l’academia i la seva raó d’existir. Però també ens volem actualitzar, estem al segle XXI i necessitem una ensenyança que correspongui als nostres temps, utilitzant les noves tecnologies que estan a la nostra disposició per a la realització de classes dinàmiques adaptades a les necessitats actuals de l’alumnat.

Contacta amb nosaltres per a més informació